Hoofd menu

Adviezen

 

Aan Tablis Wonen wordt door SliM Wonen regelmatig gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht. 

Lees het advies aan Tablis Wonen m.b.t. het verkoopbeleid
Lees het huuradvies 2017 van SliM Wonen aan Tablis Wonen