Hoofd menu

De huurdersorganisatie van Sliedrecht & Molenlanden

Meer weten Contact

PATL: (Prestatie Afspraken Lange Termijn)
In januari 2021 zijn de PALT voor 2021 door drie partijen ondertekend. 

Er is door de volgende personen ondertekend:
Wethouder van de gemeente, de heer T.A. Spek
Directeur-bestuurder Tablis Wonen , mevrouw L.Marchesini-Franso
De voorzitter van SliM Wonen, de heer G. Kraaijeveld.

In verband met de coronamaatregels heeft de ondertekening op "afstand" plaats gevonden.
Hieronder een afbeelding waar de voorzittercvan SliM Wonen zijn handtekening zet.

2020 Palt tekenen            

 

 Lees de inhoud van het PALT document.